Aktualni projekt

Ispis projekta
Naslovna > Projekti telekomunikacija > KB 110 kV TS SUĆIDAR - TS DOBRI STRUČNE PODLOGE ZA LOKACIJSKU DOZVOLU
Kategorija: Projekti telekomunikacija
Aktualno: Ne

KB 110 kV TS SUĆIDAR - TS DOBRI STRUČNE PODLOGE ZA LOKACIJSKU DOZVOLU

Više informacija
Naručitelj: HEP d.d. Direkcija za prijenos
Godina: 2001.
Vrsta dokumentacije: ELABORAT STRUČNE PODLOGE