Aktualni projekt

Ispis projekta
Naslovna > Elektroenergetske mreže i instalacije > CS PAG - DOVRŠETAK I SANACIJA CS (crpne stanice) PAG
Kategorija: Elektroenergetske mreže i instalacije
Aktualno: Ne

CS PAG - DOVRŠETAK I SANACIJA CS (crpne stanice) PAG

Više informacija
Naručitelj: HEP d.d. Direkcija za prijenos PrP
Godina: 2002
Vrsta dokumentacije: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE