Aktualni projekt

Ispis projekta
Naslovna > Elektroenergetske mreže i instalacije > 110 kV KABELSKA VEZA TS DOBRI - TS KAŠTELA, PODZEMNA DIONICA: TS DOBRI - UVALA LORA; REKONSTRUKCIJA TRASE KABELA 110 kV I OPTIČKIH KB NA LOKACIJI BUDUĆEG ŠPORTSKOG KOMPLEKSA LORA
Kategorija: Elektroenergetske mreže i instalacije
Aktualno: Ne

Više informacija
Godina: 2007
Vrsta dokumentacije: GLAVNI PROJEKT