Aktualni projekt

Ispis projekta
Naslovna > Transformatorske stanice > TS 220/110/35/20(10) kV PLAT - IZVEDBENI PROJEKT
TS 220/110/35/20(10) kV PLAT
TS 220/110/35/20(10) kV PLATTS 220/110/35/20(10) kV PLAT
Kategorija: Transformatorske stanice
Aktualno: Ne

Transformatorska stanica 220/110/35/20(10) kV Plat je predviđena sa sjeverne strane magistralne ceste na južnom prilazu gradu Dubrovniku, iznad mjesta Plat, u neposrednoj blizini postojećeg rasklopnog postrojenja 220-110 kV HE Dubrovnik.

Odabranom lokacijom omogućava se učvorenje postojećih vodova 220, 110, 35 i 20(10)kV, te budućih nadzemnih i kabelskih vodova, predviđenih perspektivnim razvojem mreže. Osim toga, uvođenjem vodova 220 i 110 kV iz HE Dubrovnik i 220 kV dalekovoda iz smjera Trebinje, hidroelektrana Dubrovnik praktički dobiva sabirnice 220 i 110 kV.Na predviđenoj lokaciji osmišljen je smještaj postrojenja 220, 110, 35 i 20(10) kV prema usvojenoj tehničkoj koncepciji metalom oklopljenih visokonaponskih postrojenja smještenih u zgradi, u obimu konačne izgradnje.

Koncepcija tehničkog rješenja zasnovana je na osnovnim postavkama za građenje složenih transformatorskih stanica visokih naponskih razina u mreži Hrvatske elektroprivrede, u posebnim uvjetima nepovoljnih konfiguracija terena i oštrih zahtjeva zaštite okoliša. Primjena suvremene tehnologije građenja rasklopnih postrojenja osigurava pogodnosti koje se uobičajeno očekuju pri građenju tako složenih postrojenja.

Više informacija
Naručitelj: KONČAR KET d.d.
Godina: 2009
Vrsta dokumentacije: IZVEDBENI PROJEKT