Aktualni projekt

Ispis projekta
Naslovna > Studije i stručni elaborati > KABELSKA VEZA 110 kV PELJEŠAC - KORČULA
POGLED NA PELJEŠKI KANAL
Kategorija: Studije i stručni elaborati
Aktualno: Ne

U ovom elaboratu razmotrit će se perspektivni razvoj prijenosne mreže južnog područja kako bi se stekao uvid u raspodjelu očekivanih tokova snaga i ocijenio zahtjev za maksimalnom prijenosnom moći voda. Provest će se odgovarajući proračuni dopuštenog opterećenja kabela uzimajući u obzir konkretne uvjete okoline na kabelskoj trasi i konfiguraciju kabelskog snopa u podzemlju i podmorju.
Razmotrit će se nekoliko realnih varijanti realizacije kabelske veze, između kojih će se, temeljem vrjednovanja svake, predložiti odabir optimalnog rješenja.

Više informacija
Naručitelj: HEP OPS d.o.o. ZAGREB
Godina: 2010
Vrsta dokumentacije: ELABORAT