Aktualni projekt

Ispis projekta
Naslovna > Projekti telekomunikacija
Prikaži #
  Sortiraj po: | << Oznaka projekta >> |
KABELSKA MREŽA 110 kV SPLITA - Nulta etapa, KB veza TS VRBORAN - TS SPLIT 3
Oznaka projekta: E-206
Naručitelj: Studio 5 d.o.o. Split
Godina: 1996/98
Vrsta dokumentacije: ENERGETSKE PODLOGE ZA LOKAC. DOZVOLU

DV 110 kV D. RAT–NEREŽIŠĆA POPRAVAK KABELA 110 kV
Oznaka projekta: E-211
Naručitelj: Montmontaža –Hidroinženjering d.o.o. Split
Godina: 1998
Vrsta dokumentacije: IZVEDBENI PROJEKT

DV 110 kV D. RAT–NEREŽIŠĆA POPRAVAK KABELA 110 kV
Oznaka projekta: E-215
Naručitelj: HEP d:d: Prijenosno područje Split
Godina: 1998
Vrsta dokumentacije: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

KABELSKA MREŽA 110 kV GRADA SPLITA – TENDER
Oznaka projekta: E-216
Naručitelj: HEP d:d: Direkcija za uprvljanje i prijenos
Godina: 1999
Vrsta dokumentacije: DOKUMENTACIJAZA NADMETANJE (Engleska verzija)

KB 110kV VRBORAN –SUĆIDAR DIONICA VRBORAN –PUJANKE
Oznaka projekta: E-231
Naručitelj: HEP d:d Direkcija za prijenos
Godina: 1999.
Vrsta dokumentacije: GLAVNI PROJEKT

KB 110kV VRBORAN –SPLIT 3 DIONICA VRBORAN –PUJANKE
Oznaka projekta: E-233
Naručitelj: HEP d:d Direkcija za prijenos PB Damjanić
Godina: 1999
Vrsta dokumentacije: GLAVNI PROJEKT

KABELSKA VEZA 110 kV TS ZADAR – TS KUKLJICA
Oznaka projekta: E-241
Naručitelj: DALEKOVOD d.d.– Zagreb
Godina: 2000
Vrsta dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE

KB 110kV VRBORAN –SPLIT 3 DIONICA PUJANKE – SPLIT 3
Oznaka projekta: E-244
Naručitelj: HEP d:d Direkcija za prijenos PB Damjanić
Godina: 2001
Vrsta dokumentacije: GLAVNI PROJEKT

KB 2x110 kV VRBORAN - SPLIT 3 ; DOPUNA PROJEKTA
Oznaka projekta: E-244
Naručitelj: HEP - PRIJENOS d.o.o. - SEKTOR IZGRADNJA Split
Godina: 2003
Vrsta dokumentacije: GLAVNI PROJEKT

TS METERIZE – TRASE ENERGETSKIH KABELA
Oznaka projekta: E-246
Naručitelj: HEP d:d: Prijenosno područje Split
Godina: 2000
Vrsta dokumentacije: PODLOGE ZA PROJ.TELEFONIJE