Aktualni projekt

Ispis projekta
Naslovna > Projekti telekomunikacija
Prikaži #
  Sortiraj po: | << Oznaka projekta >> |
KB 110 kV TS SUĆIDAR - TS DOBRI
Oznaka projekta: E-303
Naručitelj: HEP - PRIJENOS d.o.o. -SEKTOR IZGRADNJA Split
Godina: 2002
Vrsta dokumentacije: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

KB 110 kV DOBRI - KAŠTELA
Oznaka projekta: E-304
Naručitelj: HEP - PRIJENOS d.o.o. -SEKTOR IZGRADNJA Split
Godina: 2003
Vrsta dokumentacije: GLAVNI PROJEKT

KB 110 kV DOBRI - KAŠTELA, PRIJELAZ CESTE D8 I VODOPRAVNI UVJETI
Oznaka projekta: E-304
Naručitelj: HEP - PRIJENOS d.o.o. - SEKTOR IZGRADNJA Split
Godina: 2004
Vrsta dokumentacije: GLAVNI PROJEKT

UVOD KABELA 110 kV u TS 110/20(10) kV DOBRI
Oznaka projekta: E-307
Naručitelj: HEP - PRIJENOS d.o.o. - SEKTOR IZGRADNJA Split
Godina: 2002
Vrsta dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE

KB 2x110 kV PRIKLJUČNI VOD ZA TS 110/20(10( kV SUŠAK
Oznaka projekta: E-310
Naručitelj: HEP - PRIJENOS d.o.o. - SEKTOR IZGRADNJA Rijeka
Godina: 2003
Vrsta dokumentacije: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

KB 110 kV VRBORAN PUJANKE
Oznaka projekta: E-314
Naručitelj: HEP - PRIJENOS d.o.o. - SEKTOR IZGRADNJA Split
Godina: 2003
Vrsta dokumentacije: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

TS 110/35 kV STON -ELEKTRIČNA INSTALACIJA NOVE KOMANDNE ZGRADE
Oznaka projekta: E-320
Naručitelj: HEP - PRIJENOS d.o.o. - PrP Split
Godina: 2003
Vrsta dokumentacije: IZVEDBENI PROJEKT

INSTALACIJA OBITELJSKE KUĆE MIOŠIĆ
Oznaka projekta: E-322
Naručitelj: VEDRAN MIOŠIĆ BRIST
Godina: 2003
Vrsta dokumentacije: GLAVNI PROJEKT

TRAJEKTNO PRISTANIŠTE PRAPRATNO-KB RASPLET 35 I 20 (10) kV I TS 10/0,4 kV
Oznaka projekta: E-325
Naručitelj: LUČKA UPRAVA DUBROVNIK
Godina: 2004
Vrsta dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE

TRAJEKTNO PRISTANIŠTE PRAPRATNO-KB RASPLET 35 I 20 (10) kv I TS 10/0,4 kV
Oznaka projekta: E-326
Naručitelj: LUČKA UPRAVA DUBROVNIK
Godina: 2004
Vrsta dokumentacije: GLAVNI PROJEKT