Aktualni projekt

Ispis projekta
Naslovna > Projekti telekomunikacija
Prikaži #
  Sortiraj po: | << Oznaka projekta >> |
TRAJEKTNO PRISTAVNIŠTE PRAPRATNO -KABELSKA MREŽA 35 I 20(10) kV IZVAN CESTE D416 I TS 20(10)/0.4 kV
Oznaka projekta: E-356
Naručitelj: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK
Godina: 2004
Vrsta dokumentacije: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

TRAJEKTNO PRISTAVNIŠTE PRAPRATNO - KABELSKA MREŽA 35 I 20(10) kV U CESTI D416
Oznaka projekta: E-355
Naručitelj: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK
Godina: 2004
Vrsta dokumentacije: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

KB 110 kV SUĆIDAR - DOBRI
Oznaka projekta: E-349
Naručitelj: HEP - PRIJENOS d.o.o. - SEKTOR IZGRADNJA Split
Godina: 2004
Vrsta dokumentacije: IZVEDBENI PROJEKT IZVEDBENI PROJEKT

KB 2X110 kV PUJANKE - SPLIT 3 PODLOGE ZA NATJ. DOKUMENTACIJU
Oznaka projekta: E-347
Naručitelj: HEP - DISTRIBUDIJA d.o.o. -DP ELEKTRODALMACIJA Split
Godina: 2004
Vrsta dokumentacije: PODLOGE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

KB 2X110 kV VRBORAN - PUJANKE, PROJEKT ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA
Oznaka projekta: E-344
Naručitelj: HEP - PRIJENOS d.o.o. - SEKTOR IZGRADNJA Split
Godina: 2004
Vrsta dokumentacije: IZVEDBENI PROJEKT

KB 2x110 kV VRBORAN - PUJANKE, PODLOGE ZA IZVEDBENI GRAĐEVNISKI PROJEKT
Oznaka projekta: E-344
Naručitelj: PB "DAMJANIĆ" d.o.o. - SPLIT
Godina: 2004
Vrsta dokumentacije: TEHNIČKE PODLOGE

KB 110 kV PROGRAM SPLIT SPOJNAMJESTA I DULJINE KABELA
Oznaka projekta: E-338
Naručitelj: HEP - PRIJENOS d.o.o. - SEKTOR IZGRADNJA Split
Godina: 2004
Vrsta dokumentacije: ELABORAT ZA IZVEDBU

KB 2x110 kV VRBORAN - PUJANKE ; ENERGETSKI TUNEL
Oznaka projekta: E-336
Naručitelj: HEP - PRIJENOS d.o.o. - SEKTOR IZGRADNJA Split
Godina: 2004
Vrsta dokumentacije: IZVEDBENI PROJEKT

KB 110 kV PROGRAM SPLIT - VREMENSKI PLAN PRIKLJUČIVANJA KB 110 kV
Oznaka projekta: E-333
Naručitelj: HEP - PRIJENOS d.o.o. - SEKTOR IZGRADNJA Split
Godina: 2004
Vrsta dokumentacije: IZVEDBENI ELABORAT

KB 110 kV PROGRAM SPLIT-DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE KONAČNA VERZIJA
Oznaka projekta: E-329
Naručitelj: HEP - PRIJENOS d.o.o. -SEKTOR IZGRADNJA Split
Godina: 2004
Vrsta dokumentacije: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE


Stranice 1 - 10 od 52
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sljedeća » Kraj »»