Aktualni projekt

Dejan Savičević, dipl.ing.el.

Zvanje: Samostalni projektant
Datum rođenja: 09.07.1970.
God. staža: 7
Članstvo u stručnim organizacijama: Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, HK CIGRE

Radno iskustvo:

 • TS 110/x kVKorčula – podloge za izradu studije raspoloživosti distributine mreže
 • Kabelska mreža 110 kV grada Splita  - Idejni projekt
 • Rasplet KB 20 kV Kukljica priključak ZDV 10 kV Kali i ZDV Pašman – Glavni projekt
 • TS 110/35 kV Kaštela zamjena transformatora  TR4 – Izvedbeni projekt
 • TS 110/35/10 kV Vrboran 110 kV polje (MTU) – Glavni projekt
 • KB 110 kV Vrboran-Sućidar; dionica: Vrboran-Pujanke - Glavni projekt
 • TS 110/35kV Vrboran rekonstrukcija dijela postrojenja 110 kV - Glavni projekt
 • Tipska TS 110/20(10) kV novelacija i izmjene RP 110 kV - Idejni projekt
 • TS 110/35/10 kV Sućidar rekonstrukcija RP 110 kV - Idejni projekt
 • TS 110/20(10) kV Benkovac rekonstrukcija TR priključka 110 kV - Izvedbeni projekt
 • TS 110/35 kV Nerežišća transformatorsko polje 110 kV – Izvedbeni projekt
 • TS 110/30/15 kV Dugi Rat – rekonstrukcija postrojenja 35 kV - Izvedbeni projekt
 • TS 110/35 kV Kaštela transformatorsko polje 35 kV TR4 i uzemljenje zvjezdišta - Glavni projekt
 • TS 110/35 kV Makarska uzemljenje zvjezdišta TR-2 - Izvedbeni projekt
 • TS 110/35/10 kV Sućidar rekonstrukcija postrojenja 110 kV i 10 kV - Glavni projekt
 • TS 110/35 kV Nerežišća dopuna opreme – Izvedbeni projekt
 • TS 110/35 kV KB polje 110 kV Dobri - Glavni projekt
 • TS 110/35 kV Meterize zamjena 35 kV priključka transformatora – Dokumentacija za nadmetanje
 • TS 110/35 kV Bilice zamjena 35 kV priključka transformatora – Dokumentacija za nadmetanje
 • TS 110/35 kV Obrovac rekonstrukcija sustava istosmjernog napajanja – Izvedbeni projekt
 • TS 35/20(10) kV Sali – Idejni projekt
 • TS 110/35 kV Komolac zamjena transformatora TR-2 – Izvedbeni projekt
 • TS 110/35 kV Trogir zamjena transformatora TR-2 – Izvedbeni projekt
 • TS 110/35 kV Dugi Rat zamjena transformatora TR-2 – Izvedbeni projekt
 • TS 110/35/20(10) kV Drniš RP 110 kV– Glavni projekt
 • TS 110/35 kV Ston razvod istosmjernog i izmjeničnog napona – Izvedbeni projekt
 • Trajektno pristanište Prapratno-KB rasplet 35 i 20(10) kV i TS 10/0.4 kV – Glavni projekt
 • TS 110/35/10 kV Sućidar razvod istosmjernog i izmjeničnog napona – Izvedbeni projekt
 • TS 110/35/10 kV Vrboran gromobranska zaštita rekonstrukcija – Izvedbeni projekt
 • TS 110/35 kV Nerežišća RP 35 kV opuna opreme – Izvedbeni projekt
 • Ts 110/20(10) kV Benkovac ugradnja TR-2 i RP 20 kV – Glavni-Izvedbeni projekt

Stručna sprema:  1996 dipl.ing.el., FER, Sveučilište u Zagrebu

Radni staž: 1997 Eting d.o.o. Split - projektiranje i inženjering

Predavanje:     Stručni studiji , Sveučilište u Splitu

Predmet: Električna postrojenja,

šk. god. 2000/2001