Aktualni projekt

mr.sc. Josip Savičević,dipl.ing.el.
Aktivna Slika

Zvanje: Vodeći projektant - ekspert za elektroenergetska postrojenja i mreže
Datum rođenja: 25.05.1941.
God. staža: 38
Članstvo u stručnim organizacijama: Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, HK CIGRE

Radno iskustvo:

STUDIJE I PROJEKTI:

 • HE Orlovac - Glavni sustava uzemljenja
 • CS Buško Blato RP 110 kV
 • TS 220/110/30/10 kV Bilice – Idejni i Glavni projekt
 • TS 400/220/110/10 kV Konjsko – Idejni i Glavni projekt
 • TS 220/66/10 kV EL Kalubia (Egipat) – Idejni i Glavni projekt
 • TS 220/66/10 kV Gerga (Egipat) – Idejni i Glavni projekt
 • TS 110/x kV Tipska stanica Hrvatske elektroprivrede – Studije, Idejni i Glavni projekt
 • TS 110/20(10) kV Matulji  - Glavni projekt
 • TS 110/35kV – Komolac - Glavni projekt
 • TS 110/20(10) kV Dobri – Idejni projekt
 • TS 110/35/10 kV Sućidar – Rekonstrukcija, Idejni projekt
 • KB 110 kV Podmorske i podzemne dionice projekta «Otočna veza» , Hrvatske elektroprivrede
 • KB 110 kV Podmorska i podzemne dionice projekta «Program Split» Hrvatske elektroprivrede
 • 20 kV Gradske i prigradske kabelske mreže (Pag, Kukljica, Prapratna...)
 • Projekti energetike i procesne automatike u indusstriji («Kningips», » B.Kidrić», «Željezara Split»
 • Dokumentacija za nadmetanje za nabavu opreme i ustupanje radova iz područja elektroenergetike za više građevina.
 • Više studijskih radova iz područja postrojenja, električnih mreža i zaštite okoliša
 • Više stručnih članaka u časopisu «Energija» i referata na savjetovanjima HK CIGRE

GRAĐENJE:

·         Izgradnja HE Orlovac – elektrifikacija gradilišta, projektant i gl. inženjer građevine

 • Tvornica gips kartonskih ploča , Knin, glavni inženjer za elektroenergetiku i automatizaciju
 • TS 220/66/10 kV Kalubia (Egipat), projektant i gl. inženjer građevine
 • TS 220/66/10 kV kV Gerga (Egipat), projektant i i gl. inženjer građevine

RUKOVOĐENJE:

 • Direktor Projektnog biroa Elektroprivrede Dalmacije Split
 • Voditelj predstavništva KONČAR – BAGHDAD (Irak)
 • Izvršni direktor ETING d.o.o. - Split

Obrazovanje: 1959. Gimnazija u Pločama

1964. dipl.ing.el Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

1984. mr.sc. Elektrotehnički Fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1989. Ekonomski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, licenca za rad u vanjskoj trgovini

 

Radni staž:

1964. El. poduzeće «Svjetlost» (danas Končar) – Split; projektiranje i građenje
1968. Projektni biro Elektroprivrede Dalmacije projektiranje i inženjering

1989. Končar inženjering – Zagreb, rad na objektima u Egiptu i predstavništvu  Baghdad

1991. Projektini biro Hrvatske elektroprivrede Split

1998. HEP- Zagreb, Odjel razvoja Split

2000. ETING d.o.o. Split

Strani jezici: engleski, njemački