Aktualni projekt

Pave Barić, dipl.ing.el.
Aktivna Slika

Zvanje: Projektant suradnik
Datum rođenja: 10.09.1979

God. staža: 4

Radno iskustvo:

 • TS 110/35 kV ZADAR - Rekonstrukcija transformacije i razvoda izmjeničnog napona 0,4 kV, 50 Hz - Strujne sheme i priključni planovi, Izvedbeni projekt, suradnik, 2006
 • TS 220/110/35/20(10) kV PLAT - Upravljanje, signalizacija, zaštita, mjerenje i regulacija, Glavni projekt, suradnik, 2007
 • TS 110/20(10) - 30/10 kV PODI - Idejni projekt, suradnik, 2007
 • TS 110/20(10) - 30/10 kV PODI I etapa TS 30/10 kV PODI - Vođenje, nadzor, zaštita i mjerenje, Glavni projekt, suradnik, 2008
 • TS 110/20(10) kV NOVALJA - Proširenje postrojenja, Strujne sheme i priključni planovi, Projekt izvedenog stanja, suradnik, 2008
 • TS 110/20(10) kV BENKOVAC - Rekonstrukcija postrojenja 20(10) kV, Dogradnja opreme sedam vodnih polja i prigušnica u zvjezdištima 20(10) kV TR1 i TR2, Glavni projekt, suradnik, 2008
 • TS 110/20(10) kV ZAGVOZD - Mjerenje energije, Strujne sheme i priključni planovi, Izvedbeni projekt, suradnik 2008
 • KB 110 kV DOBRI-KAŠTELA - Rekonstrukcija na lokaciji Lora, Sustav nadzora energetskih kabela, Projekt izvedenog stanja, suradnik, 2008
 • TS 110/20(10) SRĐ - Upravljanje, mjerenje, zaštita i signalizacija postrojenje 110 kV, Glavni projekt, suradnik, 2009
 • TS 110/20(10) SRĐ - Upravljanje, mjerenje, zaštita i signalizacija postrojenje 20(10) kV, Glavni projekt, suradnik, 2009
 • TS 110/20(10) SRĐ - Mjernje i nadzor kakvoće električne energije, Glavni projekt, suradnik, 2009
 • TS 110/20(10) SRĐ - Uključenje TS SRĐ u SDV HEP-OPS d.o.o., Glavni projekt, suradnik, 2009
 • TS 110/20(10) SRĐ - Uključenje TS SRĐ u SDV HEP-ODS d.o.o., Glavni projekt, suradnik, 2009
 • TS 110/35 kV OBROVAC - Rekonstrukcija, Izmjene i dopune postojećih strujnih shema sekundarnih krugova transformatorskog polja =E3, Izvedbeni projekt, suradnik, 2009
 • TS 220/110/35/20(10) kV PLAT - Transformacija i razvod pomoćnog izmjeničnog napona 0,4 kV, 50 Hz, Strujne sheme i priključni planovi, Izvedbeni projekt, suradnik, 2009
 • TS 220/110/35/20(10) kV PLAT - Podrazvod pomoćnog izmjeničnog napona 0,4 kV, 50 Hz, Strujne sheme i priključni planovi, Izvedbeni projekt, suradnik, 2009

 

 

Stručna sprema:          2005. dipl.ing.el., Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu,

 

Radni staž:                   2005 - 2006 Cummins Adriatic d.o.o.             

                                    2006. Eting d.o.o. Split

 

 

Strani jezici:                engleski