Aktualni projekt

Mario Perić, dipl.ing.el.
Aktivna Slika

Zvanje: Projektant suradnik

Datum rođenja: 05.03.1981.
God. staža: 3
 

Radno iskustvo:

 • TS 110/20(10) kV Imotski - Uzemljenje i gromobranska zaštita, glavni projekt, suradnik, 2006
 • TS 220/110/30 kV Bilice - Rekonstrukcija uzemljenja zvjezdišta 30 kV transformatora TR3 110/30 kV, izvedbeni projekt, suradnik, 2006
 • TS 110/20(10) kV Srđ - Osnovno rješenje, suradnik, 2007
 • TS 110/20(10) kV Benkovac - Dopuna opreme - Postrojenje 110 kV transformatorsko polje =E7+TR2, Postrojenje 20(10) kV proširenje sekcije B polja =J17 i =J18, izvedbeni projekt, suradnik, 2007
 • TS 220/110/35/20(10) kV Plat - Rasklopno postrojenje 35 i 20(10) kV - Vanjska rasvjeta - glavni projekt, suradnik, 2007
 • TS 110/35 - 110/20 kV Nin - Postrojenje 35/20(10) kV i uzemljenje zvjezdišta - Rekonstrukcija, glavni projekt, suradnik, 2007
 • TS 110/20(10) - 30/10 kV Podi - Transformatorska stanica 110/20(10) - 30/10 kV Podi - idejni projekt, suradnik, 2007
 • TS 110/20(10) - 30/10 kV Podi - I.etapa TS 30/10 kV Podi - Rasklopno postrojenje 30 i 20(10) kV - glavni projekt, suradnik, 2008
 • TS 110/10(20) kV Benkovac - Obnova vanjskog priključka 10(20) kV transformatora TR1 - izvedbeni projekt, suradnik, 2008
 • TS 110/20(10) kV Zagvozd - Postrojenje 20 kV - izvedbeni projekt, suradnik 2008
 • TS 110/20(10) kV Srđ - Postrojenje 20(10) kV i uzemljenje NT 20(10) kV - glavni projekt, suradnik, 2009
 • TS 110/20(10) kV Benkovac - Rekonstrukcija postrojenja 20(10) kV - Dogradnja sedam vodnih polja 20(10) kV i prigušnica u zvjezdištima 20(10) kV TR1 i TR2 - glavni projekt, suradnik, 2009
 • TS 220/110/35/20(10) kV Plat - Postrojenje MTU 35 i 20(10) kV - Idejno rješenje, suradnik, 2009

 

Stručna sprema:  dipl.ing.el., 2006 Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

Radni staž:

                           2006 - "Eting" d.o.o. Split - projektiranje i inzenjering

 

Strani jezici: engleski