Aktualni projekt

Ante Bralić, dipl.ing.el.
Aktivna Slika

Zvanje:·Samostalni projektant
Datum rođenja: 18.03.1980.
God. staža: 5
Članstvo u stručnim organizacijama: Komora inženjera elektrotehnike, Elektrotehničko društvo Zagreb


TS 110/35/20(10) kV Drniš
E.4 Uzemljenje i gromobranska zaštita
II etapa izgradnje
Izvedbeni projekt, siječanj 2006. (371)

TS 110/35/10 kV Dugi Rat
E.3 Proizvodnja i razvod istosmjernog napajanja 220 V i -48 V
Izvedbeni projekt, siječanj 2006. (363)

TS 110/35 kV Opuzen
Pomoćni naponi
E.3.2 Proizvodnja i razvod istosmjernog napajanja 220 V i -48 V
Glavni projekt, ožujak 2006. (379)

Trajektno pristanište Prapratno
E.1.B Rasvjeta prometnice od autokampa do spoja na cestu D416
Izvedbeni projekt, ožujak 2006. (388)

TS 110/35 kV Opuzen
E.0 Podloge za izradu projekta rekonstrukcije postrojenja
Postojeće stanje, listopad 2006. suradnik, (386)

TS 110/20(10) kV Imotski
E.1 Postrojenje 110 kV
E.2 Postrojenje 20(10) kV
E.3.2 Proizvodnja i razvod istosmjernih napona 220 V i -48 V
E.6 Vanjska rasvjeta
Glavni projekt, listopad 2006. suradnik, (385)

TS 220/110/35/20(10) kV Plat
E.1 TS 220/110/35/20(10) kV Plat
Idejni projekt, siječanj 2006. suradnik (363)

Stručna sprema:  dipl.ing.el., 2005 Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

Radni staž:  2005 - "Eting" d.o.o. Split - projektiranje i inzenjering

Strani jezici: engleski